Gr 4 Afrikaans

Luister en Praat Aktiwiteite

Luister en Praat Memorandum

Lees en Kyk Aktiwiteite

Lees en Kyk Memorandum

Skryf en Aanbied Aktiwiteite

Skryf en Aanbied Memorandum

Taalstrukture en Konvensies Aktiwiteite

Taalstrukture en Konvensies Memorandum

Google Classroom Code: wpkkeit

Extra resources

For enquiries please contact: tthebehali@glenandaprimary.com