Gr 5 Zulu


Mr Setheli

isizulu font page.pptx

Welcome to Zulu online.

Uyemukelwa ku-zulu online


Study hard

ukufunda kanzima

15 ku Nhlaba 2020.docx
18 kuNhlaba 2020.docx
19 kuNhlaba 2020.docx
IsiZulu Grade 5 MEMO.docx
Recording #20.mp4
30 kuNhlangulana 2020 ezingeni nemisho.docx
Recording #26.mp4
Dear Grade 5s.docx
Recording #28.mp4