Gr 7 Zulu

Ngiyanamukela esifundweni sethu Isizulu

Welcome to Isizulu subject

Sanibonani

bafundi

Hello learners

Ms Ngwenya

'Inkunzi isematholeni'

The leaders of tomorrow

Coming soon

(1) Catch up work grade 7.docx
(2) Catch up work grade 7.docx
(3) Catch up work grade 7.docx